منافع پیاده سازی سیستم بی.آی . ام در پروژه 

 • اصلاح خودکار هنگام تغییرات ساده در طرح
 • دیدهای زودهنگام و دقیقتر به طرح
 • ایجاد نقشه های 2 بعدی درست و نامتناقض در هر مرحله از طراحی

 • کشف خطاها و ازقلم افتادگی های طراحی پیش از آغاز ساخت
 • هماهنگ سازی تدارکات (تهیه منابع) با طراحی و ساخت و ساز
 • برآورد هزینه ها در مراحل طراحی
 • همکاری زودهنگام رشته های مختلف طراحی (معماری، سازه، تاسیسات و ...)
 • یافتن تمام تناقضات و برخوردهای میان معماری، سازه و تاسیسات
 • ایجاد نقشه های تلفیقی از تمام سیستمهای ساختمان در یک زمان
 • ایجاد سیستم پویا در به روز رسانی اسناد و نقشه ها در طول اجرای پروژه
 • ارایه جداول دقیق متره و برآورد به تفکیک موضوع، قیمت، زمان، مصالح، فضا و موقعیت و ...
 • پشتیبانی کامل از خروجی های سه بعدی
 • امکان ارزیابی زیربنایی و اقتصادی پروژه در تمامی مراحل طراحی و ساخت بلافاصله پس از اعمال تغییرات
 • قابلیت استخراج نقشه های بسیار دقیق اجرایی در رشته های چهارگانه (Shop Drawing)