کار تیمی علل حیاتی برای موفقیت پروژه است.

برای دستیابی به عملکرد بالاتر و بهتر تیمی، لازم است مهارت ها شناسایی و با انگیزه بخشی توسعه یابند.

 

 

اهداف توسعه

  • بهبود دانش و مهارت اعضا  =  کاهش هزینه ها، کاهش زمان بندی ها، بالا رفتن کیفیت
  • بهبود حس اعتماد و توافق بین اعضا   =    افزایش روحیه و کار تیمی، کاهش تعارض
  • بهبود بهره وری تیمی و فردی   =      ایجاد فرهنگ تیمی پویا، شایسته سازی و ارشاد بین اعضا، اشتراک گذاری دانش و تخصص

 

ورودی های توسعه تیم پروژه

 

انتصاب کارکنان پروژه

          بر اساس سر فصل انتصاب ها در خروجی تشکیلاتی

 

برنامه مدیریت پروژه

          شامل برنامه های منابع انسانی است که استراتژی های آموزشی و برنامه های توسعه تیم پروژه را شناسایی می کند.

 

تقویم منابع

          تشخیص زمان های مشارکت اعضای تیم

 

 

ابزارها و تکنیک های توسعه تیم پروژه

 

مهارت های میان فردی = مهارت نرم

دارای اهمیت ویژه ای در توسعه تیم دارند.زیرا در کاهش تنشها و افزایش هم دلی ها اثر دارند. مانند خلاقیت، اثر گذاری، یکدلی ، تسهیل سازی گروهی

 

آموزش   فعالیت هایی که جهت ارتقای شایستگی ها اعضای تیم طراحی می شوند.

 

فعالیت های تیم سازی   کمک به اعضا( افراد) منفرد تیم جهت کار موثر با یکدیگر است . وقتی ارزشمند تر هستند که بتوان دور کاری را در آن تقویت کرد.

 

قوانین اساسی انتظارات روشنی در قبال رفتار قابل پذیرش از اعضای تیم پروژه را تثبیت می کند.

 

هم مکانی  استقرار اکثریت یا تمامی فعالان اعضای تیم برای کسب نتایج مطلوب تر است.

 

قدر دانی و پاداش  قدر دانی و پاداش رفتار مطلوب را تقویت و در توسعه تیم اثر به سزایی دارد.

 

 

خروجی های توسعه تیم پروژه

 

ارزیابی عملکرد

ارزیابی اثر بخش یک تیم با شاخص های ذیل قابلیت کنترل دارد:

  • بهبود در مهارت ها که باعث می شود فرد و وظایفش را موثر تر انجام دهد.
  • بهبود در شایستگی ها که باعث می شود تیم بهتر عمل کند.
  • کاهش نرخ تعویض کارکنان
  • افزایش پیوستگی تیم که باعث می شود اعضاء بطور باز از اطلاعات و تجربیات یکدیگر بهره مند شود.

 

در نتیجه: بهبود عملکرد کلی تیم

 

بروز رسانی عوامل محیطی

با توسعه تیم امکان عوامل محیطی نیز دستخوش تغییرات گردد مانند: ساختار فرهنگ سازمانی، اداره پرسنل شامل بروز اسناد آموزش کارکنان و.....

 

 

 

ادامه دارد...