پروژه مشارکتی صدر با کاربریهای متنوع از جمله پروژه های مشارکتی شهرداری می باشد. این پروژه با سه کاربری تجاری، اقامتی و پارکینگ بصورت مشارکتی با هدف ساماندهی صنوف پوشاک و نیز ساخت هتلی شیک و مناسب آغاز شد.

 

مساحت عرصه 8650 متر مربع و زیربنای این پروژه 108125 متر مربع در 21 طبقه می باشد. از ویژگی های مهم و شاخص پروژه میتوان به ساماندهی و افزایش کیفیت صنوف پوشاک، افزایش سرانه فضاهای اقامتی و پارکینگ در منطقه بسیار پرترافیک، توسعه متوازن در برآورده نمودن نیازهای بخش تجاری، مجموعه اقامتی بام سبز با چشم انداز عالی به حرم مطهر اشاره کرد.