پروژه تجاری و پارکینگ طبقاتی امین در منطقه 4 در عرصه اي به مساحت 8.262 متر مربع با كاربري تجاري، پاركينگ با زيربناي 82.707 مترمربع در 11 طبقه (3 طبقه منفي و  7 طبقه مثبت) در 4 طبقه با کاربری تجاری و 7 طبقه پارکینگ در گلشور-جنب بوستان بهشت  است.

 

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به توسعه متوازن شهری در منطقه ای کم برخوردار و تقویت عدالت شهری اشاره کرد.