پروژه پیمان 3 در زمینی به مساحت 3489/72 متر مربع  در 12 طبقه  واقع در منطقه ثامن خیابان  وحدت می باشد.