فرآیند بازاریابی (بخش اول)

 

 

 

فرآیند بازاریابی یعنی فایده رسانی به مصرف کننده (هدف کسب فایده متقابل)، طراحی راهبردهای بازاریابی مشتری مدار، تهیه و بررسی برنامه های بازار یابی عمیق تر می باشد.

 

  برنامه ریزی استراتژی کلان شرکت

مدیریت استراتژی: فرآیند ایجاد و حفظ راهبردی متناسب بین اهداف و قابلیت های هر سازمان با فرصت های بازاریابی متغیر آن سازمان می باشد.

برنامه ریزی استراتژی: برنامه ای که بستر را برای برنامه های دیگر سازمان آماده می کند. برنامه راهبردی، انطباق سازمان با فرصت هایی خارج از سازمان است که هر لحظه تغییر میکند. برنامه سالانه و جاری روند عادی شرکت را تدوین و مدون می کند  و برنامه تفصیلی: برنامه ویژه ی هر بخش و حوزه که برنامه کلان را پشتیبانی می کند.

 

چگونه روز خود را برای موفقیت سازمان دهی کنید.

چگونه روز خود را برای موفقیت سازمان دهی کنید.

 

 

 

موفق ترین افراد کسانی هستند که از دقیقه - دقیقه زمان خود برای رسیدن به هدف استفاده می کنند. همه افراد با اعمال ترفند هایی در برنامه روزانه خود می توانند به چنین موفقیت هایی دست پیدا کنند.


نویسنده و کارآفرین بزرگ دیوید کیدر در تعریف موفقیتی که همه می توانند به آن دست پیدا کنند می گوید:


يك مدير انگيزه ساز

يك مدير انگيزه ساز

 

چگونه يك مدير انگيزه ساز باشيم؟

 

يك مدير براي موفقيت خود و سازماني كه در آن خدمت مي كند بايد در افراد خود ايجاد انگيزه كند، تا افراد در شرايط متفاوت كاري با دلسوزي عمل كنند؛ در همين راستا نكاتي كاربردي را خدمت مديران ارجمند عرض مي كنيم:

روش تحلیل پارتو

روش تحلیل پارتو


 

انتخاب مهمترین اقداماتی که بایستی به کار گرفته شوند.

روش تحلیل پارتو، تکنیک بسیار ساده ای است که به شما کمک می کند تا اثربخش ترین اقداماتی که بایستی اتخاذ نمائید را انتخاب کنید.

این تکنیک از اصل پارتو - اینکه با انجام 20% از کارتان می توانید 80% از منافع و استفاده های ناشی از تمام آن کار را کسب نمائید – تبعیت می نماید. روش تحلیل پارتو یک تکنیک رسمی برای یافتن آندسته از اقداماتی است که حامل بیشترین منافع برای شما خواهد بود. این تکنیک بخصوص زمانی مفید است که بسیاری از گزینه های احتمالی، ذهن شما را به خود مشغول کرده باشند.....