پروژه حافظ

پروژه حافظ

 

    پروژه حافظ در منطقه 7 در میدان حافظ در عرصه اي به مساحت 12.258 مترمربع با كاربري تجاري- پاركينگ با زيربناي 102.063 مترمربع در 10 طبقه است.