آمار جهانی انرژی خورشیدی

آمار جهانی انرژی خورشیدی

 

سیستمهای فتوولتائیک

حدود ٣٠ گیگاوات از ظرفیت فتوولتائیک جدید در سراسر جهان در سال ٢٠١١ عملیاتی شده است و با افزایش ٧٤ درصدی در کل دنیا به میزان ٧٠ گیگاوات رسیده است. نصب و راه اندازی واقعی در طول سال ٢٠١١ نزدیک به ٢٥ گیگاوات بوده است چراکه بعضی از ظرفیتهای متصل شده به شبکه در سال ٢٠١٠ نصب شده بوده اند.

منابع انرژی تجدید پذیر

منابع انرژی تجدید پذیر

با توجه به رو به پايان بودن منابع سوخت فسيلي در دنيا و عوارض زيست محيطي که اين نوع منابع ايجاد مي کنند و با مد نظر داشتن اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مديران شرکت پيشگامان مديريت پروژه پاژ (PMP ) را بر آن داشت که با مدد از خداوند متعال، اتکا به سالها تجربه مديران ارشد و همت و توان نيروهاي جوان فعاليت خود را در راستاي ترويج استفاده از انرژي هاي پاک و تجديدپذير، با هدف توليد، تامين و بهره برداري از اين نوع انرژي ها آغاز نمايد و در جهت بهره مندي از انواع مولدهاي انرژي اقدامات پژوهشي خو را با رويکرد علمي و اجرايي پيش ببرد.