طبیعت انرژی خورشید

طبیعت انرژی خورشید

 

خورشید، گوی غول پیکر درخشانی در وسط منظومه شمسی و تامین کننده نور، گرما و انرژی های دیگر زمین است. تقریبا تمامی منابع انرژی روی زمین بوسیله خورشید تامین می گردد. فقط انرژی اتمی، انرژی داخل زمین و آن قسمتی از انرژی جذر و مد که بوسیله نیروی جاذبه ماه می باشد بوسیله خورشید تامین نمی شود.

تاریخچه انرژی خورشیدی

تاریخچه انرژی خورشیدی

 

کاربرد انرژی خورشیدی به قرن هفتم قبل از میلاد مسیح باز می گردد. از انرژی خورشیدی برای گرمایش، پخت و پز، روشنائی و روشن نمودن آتش استفاده می کردند. یونانیان و رومیان باستان معماری هایی را برای استفاده از نور و گرمایش انرژی خورشیدی در داخل ساختمان خود داشته اند.

منابع انرژی تجدید پذیر

منابع انرژی تجدید پذیر

با توجه به رو به پايان بودن منابع سوخت فسيلي در دنيا و عوارض زيست محيطي که اين نوع منابع ايجاد مي کنند و با مد نظر داشتن اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مديران شرکت پيشگامان مديريت پروژه پاژ (PMP ) را بر آن داشت که با مدد از خداوند متعال، اتکا به سالها تجربه مديران ارشد و همت و توان نيروهاي جوان فعاليت خود را در راستاي ترويج استفاده از انرژي هاي پاک و تجديدپذير، با هدف توليد، تامين و بهره برداري از اين نوع انرژي ها آغاز نمايد و در جهت بهره مندي از انواع مولدهاي انرژي اقدامات پژوهشي خو را با رويکرد علمي و اجرايي پيش ببرد.