1. سامانه اتوماسیون و وبسایت یکپارچه املاک.
  2. سامانه اتوماسیون در حوزه تجهیز ، بهره برداری و نگهداری