همایش باز آفرینی فضاهای  شهری

همایش باز آفرینی فضاهای شهری

   در پایان کارگاه  باز آفرینی فضاهای شهری که توسط معاونت اقتصادی شهرداری مشهد برگزار شد، همایش باز آفرینی فضاهای شهری ، با مفاهیم ، رویکردها و فرآیندهای بازآفرینی شهری در تاریخ 25 مهر ماه 1397 در تالار شورای شهر مشهد برگزار گردید. 

دومین کارگاه بازآفرینی فضاهای شهری

 

     دومین کارگاه باز آفرینی فضاهای شهری  با حضور معاون اقتصادی شهردار و رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد و جمعی از  کارشناسان این مشاور به مدت 3 روز در تاریخ  97/07/21 الی 97/07/24 توسط معاونت اقتصادی شهرداری مشهد برگزار شد.